Zakwaterowanie - domy studenckie

» Studenci cudzoziemcy

Studenci-cudzoziemcy kontynuujący studia mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na zasadach ogólnych;

Studenci-cudzoziemcy rozpoczynający po raz pierwszy naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim mogą otrzymać miejsce w domu studenckim z puli Działu Obsługi Studentów Zagranicznych;

 • Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli DMWS należy składać przez system USOSweb wyłacznie w formie elektronicznej;
 • Terminy składania wniosków:

       I tura  od 14.06.2018 do 25.08.2018

       II tura od 14.09.2018 do 25.09.2018

Ogłoszenie wyników:

       1 września 2018 r. - dla wnioskodawców I tury

       26 września 2018 r. - dla wnioskodawców II tury

 • Wnioski można składać po zalogowaniu do  systemu USOS, klikając kolejno:

Dla studentów > Moje studia > Wnioski > Wniosek o miejsce w domu studenckim (cudzoziemcy rozpoczynający naukę)

 • W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt:

 

Paulina Kowalska

tel. (+48-12) 663-1546

p.e.kowalska@uj.edu.pl

 

Paweł Winiarski

tel. (+48-12) 663-1547;

p.winiarski@uj.edu.pl;

Skype: p.winiarski.uj (7:30-9:30)

» Doktoranci cudzoziemcy

W roku akademickim 2018/2019 doktoranci mogą ubiegać się o przydzielenie miejsca w następujących domach studenckich:

 • Bursa Jagiellońska
 • Bydgoska B
 • Bydgoska D
 • Nawojka
 • Żaczek

Miejsca są przydzielane na podstawie zarządzenia nr 40 Rektora UJ z 9 czerwca 2016 roku dotyczącego przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich w oparciu o szczegółową punktację.

Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej w systemie USOSweb, (www.usosweb.uj.edu.pl), a następnie wydrukowany i podpisany wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami złożyć w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ – ul. Gołębia 24, pok. 21 w godzinach pracy Działu (Pon-Wt 7:30-15:30; Czw-Pt. 7:30-15:30)

 • Terminy:

12 czerwca – 30 czerwca 2018 r. – I tura składania wniosków o przydział miejsca w domu studenckim, dla osób posiadających status doktoranta w roku akademickim 2018/2019.

15 lipca 2018 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców I tury.

1 września – 11 września 2018 r. – II tura składania wniosków o przydział miejsca w domu studenckim, dla kandydatów na studia, którzy uzyskają status doktoranta w roku akademickim 2018/2019.

1 września – 11 września 2018 r. – Termin składania odwołania od decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim dla wnioskodawców z I tury. Jednocześnie jest to termin na potwierdzenie rezerwacji miejsca w domach studenckich dla doktorantów, którym przyznano miejsce w I turze.

18 września 2018 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z I tury.

18września 2018 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców II tury.

18 - 21 września 2018 r. – termin składnia odwołań od decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim dla wnioskodawców z II tury.

22 września 2018 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z II tury.

15 października 2018 r. – termin dostarczania potwierdzenia o przyjęciu na studia III stopnia w przypadku doktorantów I roku oraz potwierdzenia przedłużenia czasu trwania studiów doktoranckich dla doktorantów wyższych lat.

W trakcie roku akademickiego miejsca w domach studenckich są przyznawane w miarę dysponowania wolnymi miejscami.

 • W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt:

Paweł Winiarski

tel. (+48-12) 663-1146;

p.winiarski@uj.edu.pl;

Komisja ds. Pomocy Materialnej TD UJ

tel. +48 506 006 086;

kpm-doktoranci@uj.edu.pl

» Domy studenckie

 • Miesięczna opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi ok. 400 zł (1 euro = ok. 400 zł). Cudzoziemców obowiązuje również jednorazowa zwrotna kaucja w wysokości jednokrotności opłaty miesięcznej, którą należy uiścić przy zakwaterowaniu. Niezbędna będzie również fotografia do karty mieszkańca.
 • Miejsca w konkretnych pokojach są przydzielane przez Radę Mieszkańców i Administrację Domu Studenckiego. Chęć zamieszkania z wybranym współlokatorem należy zgłosić bezpośrednio w Domu Studenckim przy zakwaterowaniu;
 • Pokoje mają podstawowe wyposażenie: łóżko, stół, szafa, pościel, lampka nocna. Kuchnie nie są wyposażone w talerze ani garnki, zazwyczaj nie ma również lodówek. W niektórych domach studenckich znajdują się stołówki;

D.S Bydgoska (bloki B, C/D)

ul. Bydgoska 19

30-056 Kraków

bydgoska@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 63 87 789

D.S. Żaczek

Aleja 3 maja 5

30-063 Kraków

Zaczek@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 62 21 100

D.S. Bursa Jagiellońska

ul. Śliska14

30-516 Kraków

bursa@uj.edu.pl

tel.: 12 65 61 266

D.S. Nawojka

ul. Reymonta 11

30-059 Kraków

nawojka@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 37 81 300

D.S. Piast

ul. Piastowska 47

30-067 Kraków

piast@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 62 23 300

D.S Kamionka

ul. Kamionka 11

31-586 Kraków

tel.: 12 64 16 415

 

 • Studenci mogą skorzystać z możliwości wynajmu prywatnych kwater. Wysokość czynszu waha się pomiędzy 400 a 2000 zł. w zależności od liczby osób mieszkających w pokoju lub mieszkaniu, odległości od centrum miasta oraz standardu wynajmowanego mieszkania;
 • W przypadku poszukiwania prywatnego zakwaterowania warto skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Mieszkań i Pracy Fundacji „Bratniak" – www.biuro.bratniak.krakow.pl, Bratnią Pomocą Akademicką (ul. Św. Anny) www.bpa.pl lub studenckim Biurem kwater http://krakow.chatazaka.pl/