CEEPUS

Program wymiany "Central European Exchange Programme for University Studies" powstał w roku 1993.
Program obejmujekraje: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia,Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.
Informacja o możliwości realizacji Sieci Akademickich w ramach Porozumienia CEEPUS II.
Kontakt i dalsze informacje:

Koordynatorzy programu CEEPUS na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instytut Europeistyki
dr Natasza Styczyńska

Instytut Filozofii
dr Konrad Werner

Wydział Polonistyki
prof UJ, dr hab. Albert Gorzkowski

Instytut Nauk Geologicznych
dr Elżbieta Machaniec

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
dr Katarzyna Ostapowicz
prof. dr hab. Bolesław Domański

Instytut Psychologii
prof dr hab. Edward Nęcka

Instytut Etnologii i Antropologii Kultury
dr Janusz Barański

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
dr Anna Bartnik

Instytut Religioznawstwa
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Instytut Romanistyki
dr Alicja Paleta

  • email: alicja.paleta@uj.edu.pl

Polskie Biuro CEEPUS

p. Michał Skowroński
ul. Smolna 13; 00-375 Warszawa
tel: (+4822) 826 74 34; faks: (+4822) 826 28 23
email: mskow@men.waw.pl,
ceepus@buwiwm.edu.pl  

 

Wykaz uczestników sieci CEEPUS w danym roku akademickim.

zobacz również