Erasmus Rekrutacja

UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus 2017/18. Można aplikować na wyjazd do Szwajcarii lecz wyjazdy te nie będą mogły być finansowane z budżetu programu Erasmus+. Stypendia będą przyznawane przez Rząd szwajcarski. Stawki stypendialne dostępne są [tutaj].

________________________________________________________________

 

Rekrutacja na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2017/18 odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

Harmonogram I Rekrutacji:

-16.01. -06.02.2017 - termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb

-07 -15.02.2017- kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

-16 -24.02.2017 - procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych instytutów/wydziałów

* Każda jednostka biorąca udział w rekrutacji na program Erasmus+ Studia może indywidualnie zmienić harmonogram rekrutacji dlatego sprawdź koniecznie na stronie internetowej swojego instytutu/wydziału dokładne daty trwania rekrutacji!

 

Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ znajduje sie [tutaj]

Sprawdź dokąd możesz wyjechać. Listę uczelni zagranicznych znajdziesz [tutaj]

Kryteria kwalifikacyjne należy sprawdzać na stronie swojej jednostki macierzystej UJ. Zbiorcza lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ Studia dostępna jest [tutaj]

___________________________________________________________________

Rekrutacja w ramach innej jednostki niż macierzysta

 • Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach!

 • Należy spełnić wszystkie kryteria kwalifikacyjne jednostki macierzystej.

 • Nie ma możliwości złożenia wniosku przez system USOSweb do jednostki innej niż macierzysta.

 • O miejsce ubiegać się można w procedurze odwoławczej, pod warunkiem, że miejsca nie zostaną wykorzystane przez studentów macierzystych. Sprawdź koniecznie terminarz rekrutacji w poszczególnych jednostkach.

 • Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy uzyskać:

  • Zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa)

  • Zgodę Koordynatora jednostki macierzystej [do pobrania]

  • Zgodę Koordynator jednostki z której chcemy ubiegać się o wyjazd. W tym celu należy dostarczyć mu zgodę koordynatora macierzystego oraz dopytać jakie dokumenty należy do niego złożyć i w jakim terminie.

  • Podpisaną zgodę przez obydwu koordynatorów należy dostarczyć do DMWS, ul. Gołębia 24 pokój 21 w Collegium Novum!

 • UWAGA! Koordynator może w ogóle nie udostępniać swoich miejsc dla studentów spoza jednostki

________________________________________________________________

Zapraszamy do dołączenia do naszej FB grupy - Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing: https://www.facebook.com/groups/735506573255118/ 
Dzięki temu będziesz mógł skontaktować się z osobami, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+.