Regularne studia

Szesnaście wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje studia na kilkudziesięciu kierunkach i ponad stu specjalnościach, a także studia międzykierunkowe.

Kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone jest na poziomie studiów pierwszego stopnia, prowadzących do uzyskania dyplomu licencjata; studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, prowadzących do uzyskania dyplomu magistra; oraz studiów trzeciego stopnia, prowadzących do uzyskania dyplomu i tytułu doktorskiego. Uniwersytet prowadzi równiez studia podyplomowe, o charakterze doskonalącym. Studia odbywają sie w trybie stacjonarnym (dawniej studia dzienne) oraz niestacjonarnym (dawniej studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne).

Szczegółowy opis kierunków studiów prowadzonych w języku polskim tutaj

Zobacz również: