MAUI - UTRECHT NETWORK - rekrutacja 2017-2018

Do 10 lutego 2017 r. studenci studiów I i II stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą składać aplikacje na wyjazdy w ramach MAUI - Utrecht Network w celach naukowych i edukacyjnych do 14 amerykańskich uczelni partnerskich:

·         Baylor University

·         Kansas State University

·         Missouri University of Science & Technology

·         Oklahoma State University

·         Southern Illinois University Carbondale

·         Texas State University-San Marcos

·         Texas Tech University

·         University of Kansas

·         University of Missouri-Kansas City

·         University of Missouri-St. Louis

·         University of Nebraska at Kearney

·         University of Nebraska at Lincoln

·         University of Nebraska at Omaha

·         University of Oklahoma

 

W ramach programu wymiany MAUI - Utrecht Network możliwe są wyjazdy na I semestr roku 2017/2018 (w USA jest to okres lipiec/sierpień-grudzień 2017) lub/oraz na II semestr roku 2017/2018 (początek styczeń 2018). Można wyjechać na jeden lub dwa semestry. W momencie wyjazdu i przebywaniu na wymianie należy posiadać status studenta.

 

Informacji dotyczących wymiany w ramach MAUI - Utrecht Network udziela P. Michał Bereziński, ul. Gołębia 24, pok. 21, tel. 12 663 15 46, michal.berezinski@uj.edu.pl oraz Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ.

Strona programu MAUI: http://www.midamericauniversities.org/

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na powyższej stronie ze szczególnym uwzględnieniem kierunków oferowanych przez uczelnie partnerskie w ramach wymiany.

 

WAŻNE: Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia stypendium w ramach wymiany. Studenci zakwalifikowani do programu zobowiązani są pokryć wszelkie koszty związane z podróżą do oraz pobytem w Stanach Zjednoczonych we własnym zakresie. Studentci zakwalifikowani do programu zwolnieni są jedynie z opłat czesnego na uczelni partnerskiej.

DMWS UJ nie udziela informacji na temat kosztów przelotu i zakwaterowania.

 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz kandydata

2. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (co najmniej poziom B2) - studenci powinni być świadomi, iż w przypadku zakwalifikowania się do programu wymagane jest uzyskanie certyfikatu TOEFL lub innego równorzędnego

3. Curriculum Vitae z informacją i zaświadczeniami o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, publikacje, nagrody, drugi kierunek itp.)

4. Zaświadczenie o średniej ocen (nie niższa niż 4.0)

W przypadku studentów I roku studiów II stopnia prosimy o dołączenie zaświadczenia o średniej z poprzedniego poziomu studiów (studia I stopnia)

 

Komplet dokumentów należy złożyć do Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ (ul. Gołębia 24, pok. 21) do dnia 10 lutego (piątek) 2017 r., do godz. 15:00.

 

Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji!!!

Kontakt

Kontakt

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl