Aktualności

Ważne daty

–16.12.2016 –15.01.2017 – przygotowanie rekrutacji w USOSweb

–do 06.01.2017 – przesłanie kryteriów kwalifikacyjnych do DMWS

–16.01. –06.02.2017 – termin rekrutacji

–07 –15.02.2017– kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

–16 –24.02.2017 – procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych instytutów/wydziałów

–25 –28.02.2017 – nieprzekraczalny termin przesłania ostatecznych protokołów do DMWS

Każda jednostka UJ biorąca udział w I rekrutacji na program Erasmus+ 2017/18 ma możliwość przesunięcia w datach trwania rekrutacji. Informacja o terminarzu rekrutacji musi być zawarta w kryteriach kwalifikacyjnych oraz na stronie internetowej jednostki biorącej udział w rekrutacji.

Ważne dokumenty do pobrania

Ogólne dokumenty

 

Procedura podpisywania i odnawiania umów Erasmus+

Koordynatorzy instytutowi i wydziałowi odpowiedzialni są za negocjowanie, przygotowanie podpisu oraz odnawianie umów.

Nowe oraz odnowione umowy podpisuje kierownik jednostki. Kopię podpisanej obustronnie umowy należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej UJ do pani Izabeli Zawiskiej, pok. 25, tel. 12-663-3013).

Negocjując z partnerami zagranicznymi sprawy wyjazdów/wymiany studentów należy dążyć do precyzyjnego określenia programu studiów dla studentów biorących udział w wymianie. Należy również pamiętać o sprawach bytowych studentów (opłaty za akademik, wyżywienie, ubezpieczenie itp.).