Kontakty

Michał BEREZIŃSKI - Kierownik

 • tel. (+48-12) 663-1005
 • e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego 

 

Krzysztof BYRSKI - Zastępca kierownika

 • tel. (+48-12) 663-1004
 • e-mail: krzysztof.byrski@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów w ramach bilateralnych umów i stażów naukowo-badawczych
 • przyjazdy studentów w ramach pozostałych programów wymiany międzynarodowej
 • stypendia Rządu RP dla studentów na stażach naukowych i na studiach doktoranckich

 

Aleksandra SZKLARZEWICZ

 • tel. (+48-12) 663-1071
 • e-mail: aleksandra.szklarzewicz@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • wyjazdy i przyjazdy studentów Erasmus+ KA 107 (Algieria, Egipt, Jordania, Maroko, Tunezja)
 • promocja i informacja na temat wymian (Welcome Guide), social media

 

Iryna TSYKRA

 • tel. (+48-12) 663-1072
 • e-mail: iryna.tsykra@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe

 

Monika BUTRYN

 • tel. (+48-12) 663-1073
 • e-mail: monika.butryn@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe

 

Monika RZĄCA

 • tel. (+48-12) 663-1515
 • e-mail: monika.rzaca@uj.edu.pl
 • Kierownik projektu Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107 i POWER
 • Wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia finansowanych z POWER
 • Wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ KA107
 • Kluczowy użytkownik ds. USOS BWZ

 

Agata WĄDOLNA

 • tel. (+48-12) 663-1516
 • e-mail: agata.wadolna@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów Erasmus+ KA 107 (Izrael)

 

Małgorzata WOŹNIAK

 • tel. (+48-12) 663-1517
 • e-mail: malgorzata1.wozniak@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Agata CZYŻ

 • tel. (+48-12) 663-1146
 • e-mail: agata.czyz@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia

 

Paulina KOWALSKA

 • tel. (+48-12) 663-1546
 • e-mail: p.e.kowalska@uj.edu.pl
 • stypendia Rządu RP dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • domy studenckie dla cudzoziemców rozpoczynajacych studia w UJ

 

Paweł WINIARSKI

 • tel. (+48-12) 663-1547
 • e-mail: p.winiarski@uj.edu.pl
 • skype: p.winiarski.uj (7:30 - 9:30)
 • stypendia Rządu RP dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • domy studenckie dla cudzoziemców rozpoczynajacych studia w UJ
 • koordynator Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ

 

 

 

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych, należy do Centrum Wsparcia Dydaktyki i podlega Prorektorowi ds. dydaktyki Prof. dr hab. Armenowi Edigarianowi

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych to zespół 11 osób, do których zadań należy w szczególności:

 1. obsługa zagranicznych studentów i doktorantów przyjeżdżających do Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach:
 • programu Erasmus+ Studia i innych wymian międzynarodowych (w tym w szczególności w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, Stowarzyszenia GFPS, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Szkół Praw Obcych, Erasmus Mundus, wymian bilateralnych, programu stypendialnego im. Lane'a Kirklanda oraz programu CEEPUS),
 • skierowania przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) na studia semestralne oraz na staże naukowo-badawcze,
 • indywidualnych zgłoszeń studentów poza istniejącymi umowami o współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej,

poprzez wsparcie  informacyjno-administracyjne kndydatów w zaresie procesu rekrutacji oraz przyjętych do UJ studentów i doktorantów w sprawach związanych z pobytem w Uniwersytecie, w tym tworzenie i udostępnianie kont w systemie USOSweb, wydawanie legitymacji, zaświadczeń, transkryptów ocen oraz innych dokumentów;

 1. obsługa studentów i doktorantów podejmujących studia w UJ, będących stypendystami strony polskiej m.in. Programu stypendialnego im. Stefana Banacha, Programu stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego
  poprzez wsparcie informacyjno-administracyjne w kontaktach z właściwą instytucją obsługującą dany program stypendialny w zakresie ubieganiu się o świadczenia stypendialne, a także w kontaktach z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów i doktorantów oraz innymi jednostkami uczelni;
 1. obsługa wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów na zagraniczne studia i praktyki w ramach:
 • Programu Erasmus+ Studia (KA103 i KA107);
 • Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)– zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
 • Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)
 1. przyznawanie miejsc w domach studenckich studentom zagranicznym we współpracy z innymi jednostkami UJ oraz Samorządem Studentów UJ;