Erasmus+ Studia

* Dear Student we would appreciate if you could contact us using e-mail addresses other than hotmail.  Due to internal problems we do NOT receive e-mail from this address. 

 

» Aplikacja i terminy

 • Aplikuj w następujących terminach
 • 31 maja 2018 aplikacja na I semestr (semestr zimowy) roku akademickiego 2018/2019 (semestr rozpoczyna się 1 października 2018)
 • 30 listopada 2018 aplikacja na II semestr (semestr letni) roku akademickiego 2018/2019 (semestr rozpoczyna się 25 lutego 2019)
 • Na Wydziale Medycyny jest tylko jedne termin składania aplikacji na I (zimowy) i na II (letni) semestr tj. 31 maja 2018
 • W przypadku akceptacji do programu, student otrzyma list akceptacyjny wraz z pakietem informacyjnym dot. Zamieszkania oraz studiowania w Uniwersytecie Jagiellońskim. Dokumenty te zostaną przesłane pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną na przełomie czerwca/lipca 2018. 
 • Zrealizuj następujące etapy aplikacji
 1. Zarejestruj się na stronie Online Application for short-term studies i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie.
 2. Pamiętej, aby formularz wygenerowany przez stronę Online Application był potwierdzony przez koordynatora Erasmus+ ze swojej uczelni macierzystej;
 3. Akceptujemy każdą kopię certyfikatu języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 albo Language Proficiency form
 4. Skontaktuj się z wydziałowym koordynatorem Erasmus+ na Uniwersytecie Jagiellońskim (lista wydziałowych koordynatorów Erasmus+ UJ) aby przygotować i skonsultować Twój Learning Agreement (LA). Prześlij swój LA potem bezpośrednio do koordynatora wydziałowego, aby uzyskać jego zgodę i podpis. Prosimy o nie wysyłanie Learning Agreement do International Students Office, lecz bezpośrednio do odpowiedniego koordynatora. Patrz: Learning agreement.

 

 

 • Rejestracja po przyjeździe do UJ
  • Studenci Erasmus+ muszą zarejestrować się osobiście w International Students Office (Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej) po przyjeździe do UJ
  • Aby się zarejestrować, powinieneś mieć ze sobą następujące dokumenty:
   • Dowód osobisty lub paszport;
   • Karta ubezpieczenia (lub inny ważny dokument, stwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne);
   • Jedno zdjęcie paszportowe;
   • Inne dokumenty, które potrzebujesz aby zostały potwierdzone przez International Students Office (Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej)
 • W trakcie rejestracji otrzymasz
 • Login i hasło do uniwersyteckiego systemu USOSweb (wymaganego do rejestracji na kursy przez USOSweb, pobierania transkryptu ocen, uniwersyteckiego wi-fi oraz maila uniwersyteckiego)

» Oferta kursów

Studenci wymiany międzynarodowej Erasmus+, CEEPUS, jak i umów bilateralnych  agreements oraz Utrecht Network na Uniwersytecie Jagiellońskim mają do wyboru szereg kursów w j. polskim (kursy nie prowadzące do stopnia naukowego) oraz innych językach, oferowanych przez 15 wydziałów.

Wyboru kursów można dokonać w obrębie instytutu, do którego student został przyjęty.

Aby uczęszczać na kursy innego instytutu / wydziału, potrzebna jest zgoda obu koordynatorów instytutowych.

 

Gdzie znaleźć kursy i ich opisy?

 • wyszukiwarka kursów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Informator"

 

 

Gdzie i jak zarejestrować się na kurs?

 

 • Przez system USOSweb, jeśli rejestracja na kurs jest aktywna. Rejestracja składa się z dwóch obowiązkowych etapów:
  1. Rejestracja przez system USOSweb na dany kurs (instrukcja do USOSweb)
  2. Podpięcie (tzw. „linkage" „to link the course") danego kursu do ER-International Students Office (instrukcja podpinania/linkowania znajduje się tutaj - 1 i 2);

 

 • Przez sekretariat instytutu, w którym odbywa się kurs, jeśli rejestracja na kurs nie jest aktywna w systemie USOSweb;
 • Przez e-mail, jeśli taki typ rejestracji został ogłoszony przez koordynatora;
 • Przez formularz aplikacyjny w Instytucie Psychologii dla studentów spoza Instytutu.

» Learning Agreement (LA)

 • Aby ustalić swoje Porozumienie o Programie Studiów czyli tzw. Learning Agreement, powinieneś poszukać ekwiwalentnych kursów w języku angielskim oraz innych językach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Patrz Oferta kursów;
 • Koordynatorzy obydwu uniwersytetów t.j. Twojego uniwersytetu macierzystego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego muszą  zatwierdzić Twój Learning Agreement, podpisać się pod nim i podbic go;
 • Zmiany w Learning Agreement powinny byc omówione i zatwierdzone przez koordynatora Erasmus+ na UJ oraz koordynatora Erasmus+ na Twoim uniwersytecie macierzystym. Specjalny formularz, przeznaczony do zmian w LA "Changes in the Learning Agreement", który powinieneś otrzymać od swojego uniwersytetu macierzystego i który powinien zostać wypełniony, zatwierdzony i dołączon do Twojego LA

 

» Lista Koordynatorów

 • Wszystkie pytania dotyczące Learning Agreement – w tym kwestie związane z ECTS bądź wyborem przedmiotów oraz inne pytania związane bezpośrednio z programem studiów powinny być kierowane do wydziałowych koordynatorów Erasmus+.
 • Aktualna lista koordynatorów 

» Poziom znajomości języka

 • Informacja ogólna

Aby wziąć udział w programie Erasmus+, musisz udokumentować swoją znajomość języka angielskiego.  Po rejestracji online prosimy o przesłanie wydrukowanego, podpisanego oraz podbitego formularza aplikacji oraz  Language Proficiency form lub certyfikat językowy na poziomie B1/B2

 • Jeśli jesteś studentem/studentką filologii angielskiej

Studenci ubiegający się o stypendium Erasmus+ w Instytucie Filologii Angielskiej UJ muszą udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (ekwiwalent Cambridge Advanced Examination in English(CAE)). Studenci, którzy nie udokumentują znajomości języka angielskiego na poziomie C1 nie będą dopuszczeni do wzięcia udziału w kursach, prowadzonych przez Instytut Filologii Angielskiej, za które otrzymają punkty ECTS.

 • Jeśli jesteś studentem/studentką filologii germańskiej

Studenci ubiegający się o stypendium Erasmus+ w Instytucie Filologii Germańskiej UJ musza udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (ekwiwalent Deutsches Sprachdiplom II (DSD II)). Studenci, którzy nie udokumentują znajomości języka niemieckiego na poziomie C1 nie będą dopuszczeni do wzięcia udziału w kursach, prowadzonych przez Instytut Filologii Angielskiej, za które otrzymają punkty ECTS.

 • Jeśli jesteś studentem/studentką medycyny

Studenci ubiegający się o stypendium Erasmus+ na Wydziale Lekarskim musza najpierw skontaktować się z koordynatorem Erasmus+ z Wydziału Lekarskiego (patrz lista wydziałowych koordynatorów Erasmus+). Aby wziąć udział w kursach prowadzonych przez Wydział Medycyny, studenci musza udokumentować znajomość języka angielskiego lub polskiego na poziomie B2.

» Wiza i ubezpieczenie, opieka zdrowotna

 • Wiza
  • Obywatele Unii Europejskiej nie musza posiadać wizy, wjeżdżając na terytorium Polski. Jeśli jednak planują pobyt dłuższy niż 3 miesiące, powinni zgłosić swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, adres: ul. Przy Rondzie 6, parter;
  • Wymogi wizowe zależą od obywatelstwa. W zależności od kraju pochodzenia, obowiązują różne wymogi wizowe.
  • Aby uzyskac więcej informacji na temat procedury wizowej, proszę skontaktować się z polskim konsulatem lub ambasadą w Twoim kraju.
  • Formalności związane z wizą oraz kartą pobytu na miejscu w Krakowie proszę skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, adres: ul. Przy Rondzie 6, parter

 

 • Ubezpieczenie
  • Studenci międzynarodowi, przyjeżdżający na Uniwersytet Jagielloński potrzebują aktualne i ważne w Polsce ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia ubezpieczeń zdrowotnych;
  • Studenci z krajów UE powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne ważne na terytorium Unii Europejskiej (np. Eupejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - European Health Insurance Card (EHIC));
  • Studenci innych krajów niż UE powinni nabyć ubezpieczenie zdrowotne
   • w swoim kraju;
   • lub posiadają już kartę EKUZ/EHIC;
   • lub wykupić indywidualne ubezpieczenie bezpośrednio u ubezpieczyciela w Polsce np. w Narodowym Funduszu Zdrowia (Polish National Health Fun), adres: ul. Batorego 24, call centre: (+48) (12) 19488. Miesięczny koszt indywidualnego ubezpieczenia to ok. 50 PLN.
 • Opieka zdrowotna

24h medyczna informacja: +48 12 661 22 40

Państwowa służba zdrowia udziela bezpłatnej pomocy medycznej dla wszystkich ubezpieczonych w NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) lub posiadających ważne w Polsce ubezpieczenie zdrowotne (np. ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, EHIC).

Opieka medyczna zorganizowana jest w następujący sposób:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna – realizowana jest przez przychodnie. W jednej z nich musisz wybrać swojego lekarza rodzinnego/ lekarza pierwszego kontaktu. Tu możesz skorzystać z opieki medycznej od godz. 8-18

Studenci cudzoziemcy mogą korzystać z wszystkich placówek POZ w Krakowie, jednak należy spodziewać się, że nie we wszystkich miejscach rejestracja możliwa będzie w języku angielskim. Jednym z najbliższych ośrodków, gdzie możliwa jest rejestracja w języku angielskim jest

Centrum Medyczne ScannMed przy ul. Armii Krajowej 5, tel. 12 629 88 00 oraz 12 201 07 00

 • Dyżurne ambulatorium – to rejonowa przychodnia po godz. 18, gdzie przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu. Tu nie musisz wybierać lekarza pierwszego kontaktu. Lista ambulatorium:

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa

Kraków, Al. Pokoju 4

12 411 83 96

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa

Kraków, ul. Rusznikarska 17

12 357 50 10

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa

Kraków, ul. Galla 24

12 294 73 83

OPC sp. z o.o. sp.komandytowa

Kraków, ul. Komorowskiego 12

12 357 14 75

NZOZ Kraków - Południe

Kraków, ul. Szwedzka 27

12 266 02 70

NZOZ Kraków - Południe

Kraków, ul. Białoruska 15

12 655 51 89

NZOZ Kraków - Południe

Kraków, ul. Kutrzeby 4

12 656 10 07

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera

Kraków, os. Złotej Jesieni 1

12 64 68 792

OPC sp. z o.o. KRAKÓW sp.komandytowa

Kraków, os. Na Skarpie 66

12 357 52 48

Źródło: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/?site=art&idd=2&ida=15

 

 • Szpitalny Oddział Ratowniczy (SOR) – kiedy istnieje ryzyko zagrożenia życia należy udać się do całodobowego oddziału ratowniczego usytuowanego w szpitalu.

Lista SOR w Krakowie:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krakowie

 

Ul. Wrocławska 1-3

Kraków

12 63 08 138 lub 140

Szpital Miejski Specjalistyczny Im.G.Narutowicza W Krakowie

Ul.  Prądnicka  35/37 Kraków-Krowodrza

12 25 78 280 lub 672

Szpital Specjalistyczny Im Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krakowie

Os. Na Skarpie 66 Kraków-Nowa Huta

12 62 29 260 lub 488

Szpital Specjalistyczny Im. Ludwika Rydygiera W Krakowie

os. Złotej Jesieni 1Kraków-Nowa Huta

12 64 68 680  

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof

Kopernika 50Kraków-Śródmieście

12 35 16 601

Szpital Specjalistyczny Im.Józefa Dietla W Krakowie

Ul. Skarbowa 4

Kraków

12 68 76 200  w.1

Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii

Prądnicka 80,

Kraków-Krowodrza

12 61 43 060

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Krakowie

Ul.  Galla 25

Kraków-Krowodrza

12 66 23 182

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy W Krakowie

Ul.  Wielicka 265 Kraków-Podgórze

12 65 82 011 w. 1032, 1129, 1113

Szpital Św. Rafała

Ul.  Bochenka 12

Kraków - Wola Duchacka

12  65 00 818, 819

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im.Św. Ludwika W Krakowie

Strzelecka 2

Kraków-Śródmieście

12 61 98 613

 

» Zakwaterowanie

Domy Studenckie

 • Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek uczestnika programu. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na platformie zdalnego nauczania (dostęp do wniosku otrzymają osoby, które zaznaczą w aplikacji, że chcą się ubiegac o miejsce w domu studenckim).

 

 • Terminy:

a. Semestr zimowy/cały rok akademicki:

14 – 25 lipca 2018 r. – I tura składania przez uczestników programu wniosków o przydział miejsca w domu studenckim,

12 sierpnia 2018 r. - ostateczny termin przyznania miejsc w domach studenckich dla wnioskodawców I tury,

16 – 23 sierpnia 2018 r. – II tura składania przez uczestników programu wniosków o przydział miejsca w domu studenckim (o ponowne rozpatrzenie),

13 września 2018 r. - ostateczny termin przyznania miejsc w domach studenckich dla wnioskodawców II tury,

b. Semestr letni:

9 – 22 stycznia 2019 r. – termin składania przez uczestników programu wniosków o przydział miejsca w domu studenckim,

8 luty 2019 r. - ostateczny termin przyznania miejsc w domach studenckich dla wnioskodawców,

 • Uczestnik programu, który zrezygnuje z otrzymanego miejsca w domu studenckim przed dokonaniem zakwaterowania, jest zobowiązany zgłosić ten fakt Działowi Obsługi Studentów Zagranicznych.
 • Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą miejsc Uniwersytet nie jest w stanie zapewnić zakwaterowania wszystkim uczestnikom programu.
 • Prywatne pokoje/mieszkania
  • Oferta wolnych mieszkań i pokoi w Krakowie jest bardzo duża. Miesięczny koszt wacha się między 400 a 2000 PLN, w zależności od usytuowania mieszkania, wielkości itd;
  • W przypadku poszukiwania prywatnego zakwaterowania warto skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Mieszkań i Pracy Fundacji „Bratniak", Bratnią Pomocą Akademicką (ul. Św. Anny) lub Erasmus Student Network, organizacją studencką na Uniwersytecie Jagiellońskim, która pomaga zagranicznym studentom w znalezieniu mieszkania lub pokoju;

» Opłaty za studia

Studenci Erasmus+ są zwolnieni z opłat za studia. Istnieją kursy języka polskiego oraz języka angielskiego, które są odpłatne.

» FAQ

» Kalendarz akademicki 2016/17 & 2017/18

» USOSweb & email uniwersytecki

 • Aby zalogować się do USOSweb (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów) potrzebujesz login oraz hasło, które otrzymasz podczas rejestracji w naszym dziale;
 • po otrzymaniu loginu i hasła możesz zalogowac się do USOSweb i aktywować swoją pocztę uniwersytecką;

» ESN Mentoring

 • poprzez sekcję ESN - najlepszą sekcję ESN w Europie w 2012 r. możesz wziąć udział w programie mentoringu, czyli znaleźć swojego mentora, ktory pomoże Ci w codziennych sprawach na Uniwersytecie

» Życie w Krakowie - praktyczne informacje

 • na oficjalnym portalu Krakówa "Magiczny Kraków" znajdziesz praktyczne i przydatne informacje na temat miasta, życia, turystyki, eventów itp.;
 • zanim przyjedziesz do Krakowa, możesz wybrać się na wirtualny spacer oraz obejrzeć nteresujące ujęcia Krakowa z lotu ptaka 

» Legitymacja studencka

Aby otrzymac legitymację studencką

 • musisz dostarczyć podczas rejestracji fotografie legitymacyjną,
 • opłacić na poczcie lub przelewem 17 PLN na numer konta podany w Twoim koncie USOSweb
 • legitymację możesz odebrać ok. 5-7 dni po uiszczeniu opłaty za legitymację

Pamiętaj, aby przedłuzyc legitymację w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ, jeśli zostajesz dłużej niż jeden semestr.

» Fact sheet

Tutaj znajdziesz najnowszy Fact Sheet dotyczący mobilności na Uniwersytecie Jagiellońskim (in english).

» Komunikacja miejska w Krakowie

Chcąc wyszukać połączenia tramwajowe i autobusowe, skorzystaj z portalu Jak dojade

» Opieka zdrowotna

Studenci z uczelni z terytorium Unii Europejskiej powinni przed przyjazdem wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Studenci spoza UE powinni wykupić ubezpieczenie ważne na terenie Polski.

Dodatkowo po przyjeździe studenci cudzoziemcy mogą zakupić ubezpieczenie zdrowotne w polskiej placówce NFZ.

 

» Welcome Guide

Please read our Guide for International Students to find useful information about the exchange.

 

 • the old version of Guide for Foreign Students is available here

Kontakt

mgr Krzysztof Byrski

mgr Aleksandra Szklarzewicz

mgr Monika Butryn

Iryna Tsykra

 

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
Program ERASMUS+


ul. Gołębia 24,  pok.21, 31-007 Kraków, Polska

tel: (+48 12) 663 10 71, (+48 12) 663 10 72, (+48 12) 663 10 73,
fax: (+48 12) 663 1545
email: erasmus@uj.edu.pl

email: iso@uj.edu.pl