Dokumenty – Przyjeżdzający studenci

Program Erasmus

Akty prawne

Akty prawne regulujące pozycję cudzoziemców w Polsce

 • Rozporządzenie 1 - w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjezdzajacego na teren Polski
 • Rozporządzenie 2 - w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie 3 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Rozporządzenie 4 - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ( Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1168)
 • Rozporządzenie 5 - rozporzadzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie 6 - rozporzadzenie w sprawie srodkow finansowych wymaganych od cudzoziemca wjezdzajacego
 • Rozporządzenie 7 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący
 • Rozporządzenie 8 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie 9 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
 • Rozpoządzenie 10 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1187)
 • Rozpoządzenie 11 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1188) (2)
 • Rozporządzenie 12 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych

Komunikaty

Wzory

Fact sheet

Tutaj znajdziesz najnowszy Fact Sheet dotyczący mobilności na Uniwersytecie Jagiellońskim (in english).

Zobacz również